O NAMA
Lovačko udruženje ''Zemun,, iz Surčina, gazduje lovištem Donji Srem. Lovište se svojim delovima prostire na tri Beogradske opštine. I to svojim većim delom na teritoriji opštine Surčin, i manjim delovima na opštinama Zemun i Novi Beograd. Ukupna površina lovišta iznosi 45.000 ha, dok lovno produktiva površina iznosi 28.000 ha. Lovište je ravničarkog tipa, koje se sastoji od 2/3 obradivih površina, a 1/3 čine šumski kompleksi. Iz svega navdenog se može žaključiti, da je od divljači najzastupljenija sitna divljač: zec, fazan, jarebica, prepelica, divlja patka gluvara, divlja patka krdža, divlja guska, gugutka, grlica, golub grivnaš. Krupna divljač: divlja svinja, srneća divljač. Predatorne vrste: lisica, divlja mačka, kuna belica, kuna zlatica, jazavac. Poslednjih godina u eksapnziji je šakal. Lovište je bogato vodotokovima, voda je prisutna tokom cele godine, reka Sava je naša južna granica, veliki broj kanala, bara, obradive površine koje daruju hranu životinjama, daju dobre stanišne uslove za svu vrstu divljači. Lovište poseduje 60 stabilnih čeka, 40 hranilišta za srneću divljač, 9 hranilišta za divlje svinje, i 170 hranilišta za sitnu divljač. U lovištu imamo 35 solišta, kao i 5 pojilišta.
Lovačko udruženje broji 600 članova, od kojih 5 žena lovkinja.
Lovačko udruženje u svom sastavu ima administrativnog radnika, stručnu, lovočuvarsku službu koju čine: upravnik lovišta, dva lovočuvara, svi oni poseduju potrebne licence za obavljanje stručnih poslova iz oblasti lovstva.
Unutrašnja organizacija lovačkog udruženja zasnovana je na lovačkim sekcijama.
Lovačka sekcija je oblik unutrašnjeg organizovanja, kroz koji članovi udruženja, raspoređeni u lovačke sekcije, sprovode aktivnosti utvrđene ciljevima, radi kojih je osnovano.

Lovačke sekcije nemaju status pravnog lica, radi ostvarivanja aktivnosti, određuju se sledeće lovačke sekcije: LS Batajnica ( na teritoriji GO Batajnica ), LS Bežanija ( na teritoriji GO Bežanija ), LS Bečmen ( na teritoriji GO Bečmen ), LS Boljevci ( na teritoriji GO Boljevci ), LS Dobanovci ( na teritoriji GO Dobanovci ), LS Zemun ( na teritoriji GO Zemun ), LS Jakovo ( na teritoriji GO Jakovo ), LS Petrovčić ( na teritoriji GO Petrovčić ), LS Progar ( na teritoriji GO Progar ), LS Surčin ( na teritoriji GO Surčin ), LS Ugrinovci ( na teritoriji GO Ugrinovci ). Ako pogledamo u prošlost, prvi počeci rada našeg udruženja, dosežu u davnu 1924 godinu, kada je ujedinjenjem Zemunskog sreza Kraljevine SHS, nastalo prvo lovačko društvo. Drušvo je aktivno postojalo, sve do početka drugug svetskog rata, imalo je 40 člana, u ratnim godinama lovačko društvo je prestalo sa radom, zbog ratnih dejstava, da bi 1946 godine, nastavilo sa radom. 1950 godine, lovačko društvo prerasta u lovačko udruženje lovaca, i dobija naziv ''Viktor Bubanj'' u čast narodnog heroja iz drugog svetskog rata. Udruženje postoji do današnjih dana, po obliku i organizovanosti. Ponos udruženja je lovno ekonomski centar sa lovačkim domom površine 120m2, izgrađen od spostvenih sredstava, uz veliku pomoć čelnika opštine Surčin, koji poseduje smeštajne kapacitete za potencijalne lovce turiste. Tu je takođe u planu izrada objekta za obradu mesa divljači, kao i hladnjača, po svim veterinarskim standardima. Takođe, sastavni deo lovno ekonomskog centra su još dve volijere za prihvat fazanskih pilića, ukupne površine 4000m2. Uzimajući u obzir blizinu glavnog grada, dobru infra strukturu, putnu mrežu, blizinu aerodroma, reku Savu, komplekse stoletnih šuma, mnoštvo biljnog i životinjskog sveta, razne druge sadžaje ( gastronomske, sportske, kulturne ), dolazimo do činjenice da posedujemo odlične preduslove za razvoj, unapređenje lovnog turizma, ekološkog turizma, foto lova, i turizma uopšte, zaokruživši priču od polja do trpeze, gde možemo ponuditi sopstvene gastronomske specijalitete od mesa divljači. Sve to na porostoru našeg udruženja. S tim u vezi, posedujemo odlične lovne terene, poligone, za organizaciju komercijalnog lova na fazansku divljač, tokom cele godine.

karta lovišta Zemunskog sreza ( lovište Donji Srem ), iz 1924 godine, po ustanovljenju.