VESTI
09.10.2020 godine. Uveliko su počeli radovi na izgradnji lovačkog doma našeg matičnog lovačkog udruženja. Na našem placu u Progaru. Moglo bi se reći da je ovo istorijski trenutak. Dom je zamišljen kao prostorna celina koja se stapa sa obližnjom šumom. Što je i konceptna ideja projekta da ne narušava svojim izgledom okolno prirodno okruženje. Povrsina doma iznosi 150 m2. Od čega 1/3 površine otpada na glavnu salu, a ostatak od 2/3 na manju kancelriju i kuhinju. Potkrovlje će imati dva pansiona jer je akcenat na razvoj lovnog turizma pa su potrebni smeštajni kapaciteti za odsedanje potencijalnih gostiju. Sam objekat je sastavni deo lovno ekonomskog centra koji će pored doma kao glavnog objekta, imati sledeće objekte : dve volijere za boravak fazanske divljači ( jedna je izgrađena) , inkubatorska stanica za samostalnu proizvodnju fazanskih pilića, prostorne jedinice za obradu mesa i trofeja, sa komorom za čuvanje mesa. Po HACCP standardu. Radove su obišli Predsednik lovačkog udruženja Petar Medić, predsednik lovačke sekcije Boljevci Dragan Despotović i član skupštine Branislav Anđelković odnosno moja malenkost. Fotografije u prilogu. Uz lovački pozdrav Dobar Pogled.