VESTI
Dana 17.11.2020 godine, prva etapa-siva faza radova na domu je gotovo pri kraju. U rekornom roku je nikao dom, iz temelja. vrše se pripreme krovne konstrukcije, zatim u sledećh dan dva, vršiće se instalacija krovnog pokrivača-crepa.
Dobar pogled.